m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

„SYSTÉM ŘÍZENÍ CHAOSU

Co je turbulence?

Poznáme ji, když se objeví v přírodě. Přináší katastrofy v podobě hurikánů, tornád, cyklónů, dále jsme určitě zažili i vzdušnou turbulenci v letadle atd. Ve všech těchto případech ztrácíme stabilitu a nejsme schopni předvídat co se v následujících pár vteřinách, hodinách dnech, týdnech stane. Reagujeme instinktivně pod vlivem emocí strachu, překvapení, hněvu, dostáváme se do stavu bezmoci a doufáme, že tato turbulence je krátkodobá a vše se opět vrátí do „normálu“. V minulosti před krizí v roku 2008 tomu tak bývalo, avšak turbulence se stává nevyhnutelnou, i když jenom na regionální úrovni. Turbulence má pro všechny firmy 2 hlavní dopady: zranitelnost a příležitost.
Pro prevenci nevyhnutelných turbulencí je důležité, aby každá si firma vytvořila Systém Řízení chaosu. Všechny firmy musí umět žít s rizikem, které je měřitelné a nejistotou, která měřitelná není.
Je potřebné si vytvořit systém varování, konstrukce scénářů a systémy rychlé reakce pro řízení v období recese a turbulentních podmínek.
Firmy, které Systémy řízení chaosu nepoužívají, mají svojí obranu v turbulentních časech roztříštěnou a nedostatečnou.

Skutečnost, že jsme opět jako v roce 2008 vstoupili do éry zvýšených turbulencí, je jasná každé společnosti bez rozdílu oblasti podnikání.  Podle marketingového specialistu Philip Kotlera turbulence se stala novou normalitou a je potřeba ji pochopit a připravit se na ni.

Proto je důležité:

  1. Vedení / Představitelé firem změnili svůj způsob myšlení a osvojili si nové strategické principy chování.
  2. Napravit včas chyby, které nastali. V současné nové éře jsou omyly nejen škodlivé ale i likvidační.
  3. Transformovat Systém Řízení chaosu do firmy.
  4. Implementovat sadu postupů jak posílit své marketingové a prodejní strategie v čase turbulencí.
  5. Najít rovnováhu mezi krátkodobými, středně- i dlouhodobými potřebami firmy, ochránit ji a rozvíjet.
  6. Zavést Systém řízení chaosu:

• Odhalit zdroje turbulence a chaosu.
• Identifikovat nesprávné reakce vedení / managementu na turbulenci.
• Zavést systémy včasného varování.
• Vybrat nejpravděpodobnější scénáře a zvolit pro ne strategii.
• Implementovat přístupy řízení chaosu do managementu.
• Implementovat přístupy řízení chaosu do marketingu.
• Dosáhnout udržitelnost podnikání.

  1. Podle Fred Reichhelda, odborníka na věrnost zákazníků je potřeba držet se 6 principů budování věrnosti zákazníků a neztratit je hlavně během turbulence a v období krize:

• Z věrnosti zákazníků nech, mají radost zaměstnanci firem i samotní zákazníci.
• Rozvíjet kvalitní oboustrannou spolupráci se zákazníkem i se zaměstnancem.
• Držet si přístup věrnosti k zákazníkovi hlásaného firmou, i když zaměstnanci udělají chybu.
• Odměňovat správné výsledky.
• Naslouchat, učit se, jednat, vysvětlovat.
• Svá slova a kroky směřovat k tomu, jak chcete, aby byla firma vnímána.

Naše společnost STIMUL Group se svým týmem odborníků zpracovává a implementuje Systém řízení chaosu do firem z hlediska:

• hard skills nastavení a implementace procesů, identifikace a eliminace rizik, atd.
• soft skills – změna chování, myšlení, postojů v managementu, zvýšení produktivity přístupem metodiky Svoboda v práci,
• pracovního prostředí.

JSME VAŠIMI PRŮVODCI PŘI BUDOVÁNÍ ORGANIZACÍ V 21. STOLETÍ NA ZÁKLADE EVOLUCE LIDSKÉHO UVAŽOVÁNÍ A ZMĚNY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ.

ZAUJAL VÁS VZDĚLÁVACÍ PROGRAM? OZVĚTE SE NÁM A VYPRACUJEME VÁM NABÍDKU DLE VAŠICH PREFERENCÍ.

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY