m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

OUT PLACEMENT

CÍL

Vypracování guideline-u nebo postupu pro nastavení podpory / pomoci propouštěným zaměstnancům při hledání nového uplatnění na trhu práce.

Přínos pro společnost

• Zmírnění negativních sociálních důsledků propouštění u zaměstnanců.
• Klidnější průběh propouštění, což sníží počet námitek ze strany odborů.
• Strategická výhoda do budoucnosti – možnost opětovného zaměstnání odcházejících zaměstnanců po změně situace ve společnosti; udržet dobré vztahy s odcházejícími zaměstnanci.
• Prokázáním sociální odpovědnosti si společnost posílí jméno na trhu práce.
• Stabilizace zbývajících zaměstnanců.

Činnost v spolupráci
se zaměstnancem

• Podpora / pomoc v den oznámení propouštění.
• Plánování kariéry.
• Školení / workshop / Koučink / Mentoring:
• Kariérní profil. Kariérní poradenství. Plánování kariéry.
• Typologie osobnosti, identifikace silných stránek a oblasti rozvoje.
• Nástroje / strategie na vyhledávání zaměstnání.
• Techniky psaní životopisu.
• Techniky rozhovoru / pohovoru u novéh zaměstnavatele
• Podpora od 1 – 12 měsíců:
• Aktivní pomoc / vyhledání nového zaměstnání.
• Koučování / mentoring – práce se stresem, emocemi – strach / obava. Emoční vyrovnání se.
• Sebemotivace a selfmanagement.
• Pomoc při přesazení se.

Činnost v spolupráci
se zaměstnavatelem

• Sběr dat, informací a průzkum firemní situace.
• Zpracování strategie / strategického plánu propouštění ve spolupráci s HR / vedením společnosti / odpovědnou osobou.
• Příprava zaměstnanců realizujících propouštění: Techniky propouštěcích rozhovorů. Skupinová / individuální analýza – podklad pro realizaci propouštěcích rozhovorů.

ZAUJAL VÁS VZDĚLÁVACÍ PROGRAM? OZVĚTE SE NÁM A VYPRACUJEME VÁM NABÍDKU DLE VAŠICH PREFERENCÍ.

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY