m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

STANDARDY

ADAPTAČNÍCH PROCESŮ
OBCHODNÍCH ROZHOVORŮ
TELEFONICKÁ / EMAIL / CHAT KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

STANDARDY JSOU GUIDELINE ANEBO POSTUP / NASTAVENÍ / ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU NA CO VŠECHNO MYSLET A NEZAPOMENOUT / DODRŽET NAPŘÍKLAD:

• moc důležitý je Standard při tvorbě a implementaci firemní kultury anebo změn ve firmě,

• při adaptaci nového zaměstnance do nového pracovního prostředí

• v obchodních rozhovorech, osobní /telefonické / emailové / chat komunikaci se zákazníkem,

PRÍNOS PRO SPOLEČNOST

• Usnadnění, zpřehlednění a odstranění neefektivních procesů.

 Budování značky (Employer branding) a firemní kultury. Detail na zájem o zaměstnance – vytvoření bezpečného prostředí pro zaměstnance, jejich pocit jistoty a příjemného pracovního prostředí.

• Definování (dohodnutých) povinností pro všechny zaměstnance podílející se na implementaci a samotné opakované realizaci (odpovědná osoba, obsah a časový rozsah její činnosti,…)

• Snížení fluktuace zaměstnanců, také pomůže udržet si nového zaměstnance, čímž se podaří snížit náklady na hledání nových zaměstnanců.

• Zajistí rychlejší adaptaci nového zaměstnance, čímž zaměstnanec dosahuje rychleji požadovaný pracovní výkon

• Obohacení procesu o další možná chybějící body / postup / návrhy / podněty.

• Součástí Standardu je i aktualizace / přiložení všech potřebných formulářů.

• Offline (video) kurzy a moderní motivující grafické zpracování, které vyvolá zájem ze strany zaměstnance dohodnuté procesy implementovat a dodržovat.

METODIKA A PŘÍSTUP

• Tvorbě Standardu se podle zadání věnuje tým našich konzultantů / expertů.

• Pracujeme komplexně se všemi úrovněmi informací z různých oblastí.

• Součástí tvorby je i kvalitní grafické zpracování a moderní nástroje na úspěšnou implementaci např. gamifikace – deskové hry, offline (video) kurzy, PR, interní reklamní kampaň, atd.

REALIZACE

• Sběr dat a informací. Analýza současného a požadovaného stavu ve spolupráci se zodpovědnými osobami společnosti.

• Návrh procesů a osnovy.

• Tvorba ve spolupráci se zodpovědnými osobami společnosti.

• Prezentace, konzultace se všemi zúčastněnými, kterých se to dotýká, co navrhují upravit, doplnit atd.

• Zpracování grafického designu / video kurzů…

• Zpracování plánu implementace.

• Implementace Standardu ve společnosti.

• Koučování / Stínování / Mentoring.

ZAUJAL VÁS VZDĚLÁVACÍ PROGRAM? OZVĚTE SE NÁM A VYPRACUJEME VÁM NABÍDKU DLE VAŠICH PREFERENCÍ.

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY