m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

ACCELIUM TALENT / PRO

ONLINE STRATEGICKÉ A LOGICKÉ HRY

Autoři platformy Accelium jsou šachový mistři Ehud Shachar a Nadav Agozi.

Platforma Accelium je průkopníkem v oblasti vzdělávání založeném na online hrách. Používají ji lektoři, kouči a konzultanti ve více než 30 zemích po celém světě. Jádrem je jedinečná metodika, která využívá nadšení a angažovanost při hraní her na výuku efektivních modelů myšlení a užitečných strategií pro skutečné výzvy 21. století. Zážitek ze hry poskytuje ideální prostředí na sebereflexi a získávání nových návyků myšlení, což usnadňuje účastníkům zvládnout složité výzvy a obohatit své mentální nástroje novými strategiemi.

Účinnost této metody ověřoval profesor Donald Green z Columbia University, USA a výzkumníci z Harvard Business School.

Tady jsou části z vyjádření.

Profesor Donald Green z Columbia University, USA

Metoda Accelium významně zlepšuje schopnosti myšlení a dovednosti pro každodenní život účastníků. Zjištění dosavadních studií ukazují silný pozitivní vliv metody Accelium na „jazyk myšlení“ člověka, který se obohacuje a rozvíjí…  K pozitivní změně a zlepšení “jazyka myšlení“ dochází ve větším rozsahu po reflektivní diskusi po hře Accelium, která se ukazuje jako neoddělitelnou součástí.

Výzkumníci z Harvard Business School

ve studii z roku 2014 zkoumali účinky reflektivního myšlení na výkon v plnění pracovních úkolů. Realizovali dva laboratorní experimenty kombinovány s výzkumem v terénu realizovaným ve velké indické společnosti. Vědci dospěli k závěru:

“…cílená reflexe získaných zkušeností vede k většímu efektu učení jako získávání dalších zkušeností… jednotlivci, kteří dostanou čas, aby se zamysleli nad úlohou, zlepší svůj výkon ve větší míře než ti, kteří místo uvažování stejný čas stráví procvičováním.”

Z platformy Accelium naše společnost STIMUL Group používá Accelium TALENT a Accelium PRO.

Accelium TALENT je hodnotící nástroj založený na hře. Umožňuje otestovat dovednosti manažerů / zaměstnanců / uchazeče o zaměstnání rychlým, poutavým a efektivním způsobem.

 

Testy Accelium Talent jsou založeny na strategických a logických hrách. Testované osoby analyzují údaje, řeší problémy a rozhodují. Systém vyhodnocuje řešení a rozhodování, identifikuje vzorce myšlení a styl činnosti účastníků.

Aktuálně jsou k dispozici Accelium Triangle, Professional, Expert, Executive, 360.

Pro měření manažerských kompetencí a zpracování profilů doporučujeme Accelium Talent Executive, který je navržen pro manažery, lídry, mistry a dlouholetých zaměstnanců. Podrobně analyzuje zejména dovednosti v oblasti plánování a strategického myšlení, pohotového myšlení, analytické schopnosti, účinnosti – schopnosti využívat zdroje, pružného myšlení, výkonu pod tlakem.

Workshopy

Accelium PRO je unikátní metodologie online strategických a logických her a vzdělávací proces, které přináší zážitek, silnou osobní motivaci a s tím spojené dosažení očekávaných výsledků.

Co získává účastník během hraní?
1. Pozná sám sebe. Rozvoj založený na hře.
2. Získá nástroj k tématu, ve kterém se rozvíjí / vzdělává a trénuje si „jazyk myšlení“.
3. Návyk nového myšlení. Rozvoj potřebných zručností. Individuální koučink.
4. Nepřetržité procvičování v systému Accelium během 365 dní, kdykoliv a kdekoliv, jak mu / jí to vyhovuje.

Rozvoj kompetencí

ZAUJAL VÁS VZDĚLÁVACÍ PROGRAM? OZVĚTE SE NÁM A VYPRACUJEME VÁM NABÍDKU DLE VAŠICH PREFERENCÍ.

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY