m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

DATA MIND

JAK LOGICKY ZHODNOTIT INFORMACE

A DÁT JE DO SOUVISLOSTÍ

Pokud máte pocit, že vaše týmy se topí v stereotypech, postrádají flexibilitu, samostatnost, týmovou spolupráci a otevřenou komunikaci, pomůže vám tento workshop:

Rozvíjet schopnost objektivně zhodnotit / analyzovat informace a dát je do širších souvislostí v osobní, telefonické a písemné komunikaci. Eliminovat pomluvy, výmysly a hoaxy. Naučit se techniky komunikačních zručností pro dosažení spolupráce.
Eliminace nespolupráce, obviňování a útočné atmosféry.

CÍL

Rozvíjet:
• nastavení mysli,
• kompetenci objektivně zhodnotit informace,
• jak nepodlehnout manipulaci a zorientovat se ve faktech,
• kompetenci logicky zhodnotit informace a dát je do širších souvislostí.

Naučit se:
• analyzovat argumenty,
• strukturu a techniky argumentace v debatách, diskusi, prezentaci, atd.

Metody a přístup lektora

Interakce, facilitace, skupinové koučování
a modelové situace vše z praxe účastníků.

Obsah

Principy Kritického myšlení a debaty
• Selektivní vnímání.
• Rozhodovací proces.
• Základy logiky.
• Rozvoj pozornosti.

Argumentace
• Argument a jeho struktura.
• Hodnocení argumentů.
• Způsoby argumentace.
• Argumentační chyby.

Principy Kritické debaty – základ řešení problémů.
• Východiskové úvahy ke kritické debatě. Příprava. Průběh.
• Aspekty ovlivňující průběh kultivované debaty.

Aktivity
• Gamifikace – detektivní hra Sherlock Holmes.
• Interaktivní ukázka – Selektivní myšlení, Haló efekt – identifikace / popis příkladů z praxe.
• Případová studie – Výroky – Motivátory, Likvidátory.
• Rozhodovací proces/strom/matice – propojení z praxí.

ZAUJAL VÁS VZDĚLÁVACÍ PROGRAM? OZVĚTE SE NÁM A VYPRACUJEME VÁM NABÍDKU DLE VAŠICH PREFERENCÍ.

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY