m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

„STRESS TRACKING“ ONLINE APLIKACE

Jak aplikace v praxi funguje?

„Stress tracking“ je online aplikace, která dokáže změřit individuální a skupinovou úroveň stresu ve firmách. Stává se přirozenou součástí firemních kultur „zdravých“ organizací v 21. století.
Naše online aplikace zachytává „nášlapné miny“, které dokážeme identifkovat, najít řešení a implementovat dohodnuté změny. Spolu s vámi nastavíme udržitelnosti zdraví ve vaší firmě.

Je to paleta 8 barev s kalibrovanými soubory slov, obrázků i videí. Ty jsou upravovány tak, aby daly odpovědi na konkrétní vaše firemní otázky nebo problematiku. Výstupem jsou konkrétní výsledky v číselné a slovné podobě reprezentovány výstupními zprávami, konkrétními doporučeními ke změně a plánem implementace. Vše ve spolupráci s vedením anebo zodpovědnou osobou.

Další online aplikace:

Pracovní Angažovanost a Motivace – měření úrovně a stoupající / klesající perspektivy.

Týmové role – identifikace rolí v týmu, měření efektivity v konkrétní roli.

Průzkumy u zaměstnanců – získáte od svých zaměstnanců zábavní a uvolňující formou mnohem více objektivních a důležitých informací.

Rychlý průzkum – rychlý aktuální přehled důležitých témat / oblastí v rámci celé firmy.

Fokusovaný průzkum – rozšířený a detailní, výstupy pro celou firmu a konkrétní oddělení. Hlubší a přesnější analýza. Dělení témat / oblastí na několik dalších úrovní. Záruka přesného výstupu a relevantnější doporučení. Stabilizujete úspěchy / pozitiva + podchytíte hrozby / negativa, vidíte perspektivu růstu anebo poklesu.

Platforma aplikace CA method

CA method prošla desítkami let vývoje. Kombinuje psychologii s vědeckými poznatky z neurovědy, lékařství, biologie, matematiky, sociologie, statistiky a informačních technologií. Je hlavní výzkumnou metodou několika studií, publikací či příspěvků odborných konferencí. Byla uznána mnoha odbornými komisemi a ve stále větší míře je používána řadou expertů.

Konference: The youth of the 21st century: education, science, innovations, Belarus, ISSP World Congress Sevilla 2017, Spain, European Conference on Psychological Assessment, Portugal, Competence 2016 Wageningen, Netherlands, 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, atd.

CA method versus dotazníkové metody

Dotazníková metoda je vedle pozorování a rozhovoru jednou z nejčastěji používaných metod získávání dat. Metoda dotazníku je aplikována v psychologické praxi, v náboru, v podnikových klimatických průzkumech, v marketingových průzkumech apod. Je unikátní díky rozsahu svého použití i relativně jednoduchému sestavení a aplikaci v praxi. Respondenti tuto metodu zpravidla znají.

Dotazníková metoda bývá řazena do tzv. metod subjektivních.

Subjektivní metody, resp. konkrétně dotazníková metoda nese riziko v oblasti vytváření a sestavování samotného nástroje. Otázky se mohou zdát nejednoznačné, mohou být emocionálně zaujaté nebo dokonce vést respondenta k určité odpovědi. Výrazně ovlivnit výsledek takového měření může také osobnost tazatele, případně stylizace respondenta. Odpovědi na dotazy jsou při dotazníkovém šetření získávány díky racionální úvaze tazatele. Mohou proto poskytovat nepřesné a zavádějící informace.

V tomto smyslu je CA method v našich online aplikacích založená na sběru dat pomocí on-line diagnostiky, inovativní. Když člověk reaguje na podněty vyvolané slovy a barvami, neví, proč si vybírá určitou barvu, volba je zcela intuitivní. Výhodou je, že zaměstnanec není nucen se slovně vyjádřit, když mu to je nepříjemné anebo neví jak napsat to co chce říct. Všechny volby, které učiní, mají své důvody. Tyto nicméně většinou leží v nevědomých reakcích. CA method následně odhalí, zda reakce má co dočinění s emocemi a vztahy, ať už se jedná o fyzickou reakci, nebo zda jde o zcela intuitivní reakci, kterou si člověk neuvědomuje. Zaměstnanec / účastník tyto příčiny nemůže kontrolovat a nemůže je racionálně regulovat – přicházejí samy. Tato metoda je však může popsat a vyhodnotit, což je její největší přidaná hodnota. Dokáže měřit jinou oblast než dotazníkové metody.

 

 

ZAUJAL VÁS VZDĚLÁVACÍ PROGRAM? OZVĚTE SE NÁM A VYPRACUJEME VÁM NABÍDKU DLE VAŠICH PREFERENCÍ.

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY